Testvinner 2023 - Seago SG575 Sonisk elektrisk tannbørste

Publisert: 16.08.2023

Test utført av: Forsknings- og Utviklingsavdelingen


BAKGRUNN.

Hvorvidt soniske tannbørster har bedre rengjøringsevne enn manuelle tannbørster er uavklart. I denne testen ble dette undersøkt for å finne ut hvilken type tannbørste norske forbrukere bør velge for å ta best mulig vare på sin tannhelse.


MATERIALE OG METODE.

For å teste tannbørstenes rengjøringsevne, ble tennene påført et like tynt lag med velprøvd maling, som her simulerer plakk. Før, under og etter pussing ble bilder av tannoverflaten tatt (eksponeringstid 600 000 μs, inngangsforsterkning 10.0 dB), og deretter sendt til et analyseprogram for å danne et diagram av rengjøringsevnen.


Malingens vedheft ble testet og evaluert i forkant av undersøkelsen, for å bekrefte at den ikke ville falle av i én bit, eller sitte for godt fast på tennene slik at tannbørstene ikke ville klare å pusse noe bort. Malingen ble deretter påført og tørket ved 70°C i 4 timer før hver måling, for å sikre konsise og sammenlignbare resultater.


I undersøkelsen ble Seago SG575 Sonisk Elektrisk Tannbørste sammenlignet, og testet mot en manuell tannbørster av velkjent merke. Den soniske tannbørsten ble stilt inn på dens høyeste intensitet modus “white”. Hastigheten, retningen og kraften som ble påført begge tannbørstene var den samme (50mm/s, 150g). Pussetiden ble målt med et standard parameter på 440 sekunder.


Rengjøringsevnen ble bestemt ved å sammenligne reduksjonen i malingens overflateareal, før, under og etter pussing.


RESULTATER.

I testen ble det observert en overlegen reduksjon av plakk på tennene når man pusset med Seago SG575, kontra den manuelle tannbørsten. Sammenlignet med den manuelle fjernet Seago SG575 opptil 10x mer plakk på 2 minutter. Etter halve tiden (220 sekunder) hadde Seago SG575 fjernet 100% av plakket, mens den manuelle kun hadde fjernet 16.6%. Etter hele tiden (440 sekunder) hadde fremdeles ikke den manuelle klart å fjerne alt av plakket, kun 28.9%.


TABELLER.

 

Seago SG575 Sonisk elektrisk tannbørste

Manuell tannbørste

Areal (plakk) før testen:

13.6 mm²

16.9 mm²

Areal (plakk) igjen etter testen:

0.0 mm²

12.0 mm²

Rengjøringsevne etter 220 sekunder:

100%

16.6%

Rengjøringsevne etter 440 sekunder:

100%

28.9%


KONKLUSJON.

Hovedbudskap:


  • Seago SG575 fjerner plakk opptil 10x mer effektivt enn manuelle tannbørster, på 2 minutter.
  • Den soniske tannbørsten fjernet 100% av plakket etter 220 sekunder, mens den manuelle tannbørsten ikke greide å fjerne mer enn 28.9% etter 440 sekunder.

Vinneren av testen var Seago SG575 Sonisk elektrisk tannbørste, fordi den ble vist til å fjerne opptil 10x mer plakk enn manuelle tannbørster, på 2 minutter. I tråd med norske tannlegers anbefalinger, vil derfor Seago SG575 være det beste alternativet for norske forbrukere som ønsker å ta best mulig vare på sin tannhelse.

Tilbake

Anbefalt for deg: